FREE DL e-Oppikirja

LiikennemerkitLiikennemerkit Jokaisella liikennemerkkiryhmällä on omia muotoja sekä värejä, jotta merkit olisi helpompi tunnistaa. Kuljettajan on osattava liikennemerkit, jotta ajaminen liikenteessä onnistuu sujuvasti ja turvallisesti.


Katso voimassa olevat liikennemerkit
Uusi tieliikennelaki 1.6.2020 Kesäkuun alussa voimaan astuva tieliikennelaki on suurin uudistus koskaan Suomen tieliikennelakiin. Uudistuksen yhteydessä käyttöön tulee myös monia uusia liikennemerkkejä.

 • Tiemerkinnöissä keltainen kaistojen ajosuuntia erottava keskiviiva muutetaan valkoiseksi. Jatkossa kuljettajan on oltava entistä tarkempana tiellä jolla on useita ajokaistoja, ettei vahingossa ajaudu ajosuuntia erottavan keskiviivan vastaantulijan puolelle.

 • Paketti-, lava-, huolto-, retki- ja matkailuautoilta poistuu ajoneuvokohtainen rajoitus. Jatkossa siis näiden autojen kuljettaja saa ajaa liikennemerkein osoitettua suurinta sallittua ajonopeutta.

 • Nopeusrajoituksissa muutoksia tulee ajoneuvokohtaisiin nopeusrajoituksiin. Kevytperävaunua, jonka kokonaismassa on enintään 750kg, saa vetää henkilö- tai pakettiautolla 100km/h nopeudella tiekohtaisia nopeusrajoituksia noudattaen. Huomaa tarkistaa onko perävaunun akseliston rakenteellinen maksiminopeus 80km/h.

 • Jatkossa voit pysäköidä tai pysäyttää taajamassa kulkusuunnassa myös tien vasemmalle puolelle, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Kuljettajan vastuu on tällöin huomattavan suuri ja erityisesti liittyessä liikenteeseen autojen välistä on oltava erityisen varovainen, koska kuljettajalla ei ole hyvää näkyvyyttä vastaan tulevaan liikenteeseen. Autojen pysäköinti suunnasta ei enää voi päätellä onko tie yksisuuntainen.

  KATSO: Uudet liikennemerkit kesäkuu 2020

 • Talvirenkaita on käytettävä 1.11. - 31.3., jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaiden käyttö voidaan kieltää oheisella liikennemerkillä, mutta kielto ei koske ajoa tien varrella olevalle kiinteistölle.


 • Vähimmäisnopeus merkki kertoo kyseisellä tiellä olevan alimman nopeuden, jota ei tule alittaa jos liikennetilanne ei sitä edellytä. Esimerkiksi ruuhkassa autojonon nopeus helposti hidastuu alle vähimmäisnopeuden, mutta tämä ei haittaa. Tätä liikennemerkkiä voidaan käyttää esimerkiksi pääkaupunkiseudun kehäteillä. Suurimman sallitus nopeusrajoituksen ollessa 80km/h voisi vähimmäisnopeus olla vaikkapa 50km/h.


 • Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa liikennemerkki muistuttaa suojatiemerkkiä. Useimmissa liikennetilanteissa suojatietä ylittävä pyöräilijä on väistämisvelvollinen, mutta näissä paikoissa autoilijan on väistämisvelvollinen. Autolijan tulee olla erittäin tarkkana. Mikäli nyt käytössä olevia suojateitä muutetaan pyöräilijän tienylityspaikoiksi, on kaupungin varoitettava autoilijaa muuttunut väistämisvelvollisuus varoituksella.
  Ylittäessä pyöräilijän tienylityspaikkaa on autoilijan sovitettava ajonopeus turvalliseksi, jotta sivulta mahdollisesti lähestyvä tasaista nopeutta ajava pyöräilijä ei säikähdä ja autoilijan ei tarvitse tehdä hätäjarrutusta väistääkseen. Suositeltava autoilijan ajonopeus on pyöräilijän tienylityspaikassa näkyvyydestä riippuen noin 5 - 15km/h, mutta näkyvyys on otettava huomioon nopeutta valittaessa.
  Huom! Autoilijan on myös väistettävä pyöräilijää kääntymisen jälkeen tai kun liikennemerkein näin osoitetaan.  Taajama -liikennemerkki Saapuessasi taajama-alueelle on nopeusrajoitus automaattisesti 50km/h. Useimmissa paikoissa taajama-alueilla nopeusrajoituksia on alennettu. Yleensä rajoitukset taajama-alueella ovat 30 km/h tai 40km/h, mutta myös 60km/h on mahdollinen taajama-alueella. Taajaman päättyessä rajoitus on 80km/h.

  Moottoritie Moottoritiellä on aina ohituskaista ja hidastus- sekä kiihdytyskaistat. Nopeusrajoitus voi olla moottoritiellä kesäisin jopa 120km/h. Ajaminen on sallittu vain moottorikäyttöisille ajoneuvoille, joiden suurin sallittu ajonopeus on vähintään 50 km/h. Moottoritiellä et saa pysähtyä, pysäköidä, peruuttaa tai tehdä U-käännöstä.  Moottoritielle liittyvä väistää siellä ajavaa. Kiihdytä kiihdytyskaistalla nopeutesi vastaamaan suurinta sallittua ajonopeutta ennen kuin vaihdat kaistaa. Älä kiirehdi kaistan vaihtamisen kanssa, vaan jatka kiihdytyskaistalla, kunnes nopeus on sopiva. Poistuessa moottoritieltä siirry kaistalle heti kun hidastuskaista alkaa ja hidasta vasta siellä.