autokouluespoo.info - Tietoa ajokortin suorittamisesta ja autokoulusta. http://www.autokoulueco.fi
Mainokset ja linkit:


www.liikenneturva.fiwww.autokoulueco.fi
http://dl-autokoulu.webbis.fihttp://ajovarma.fi/ - Ajokokeet Espoo, Hannuksenpelto 14

http://autokouluespoo.suntuubi.com

http://autokouluespoo.webbis.fi

liikennevirasto.fi - Liikennemerkit, katso liikennemerkit

http://espoonautokoulu.suntuubi.com
www.autokoulueco.fiHenkilöauton ajo-opetus
Suomessa on ajokortin suorittaminen tapahtuu kolmivaiheisesti. Tällä järjestelmällä pystytään tehokkaasti puuttumaan uudenkuljettajan mahdollisiin riskeihin heti ajouran alkuvaiheessa. Noin kuukauden kuluttua ajokortin saannista nuoren kuljettajan riskit ovat suurimmillaan.

Ajoharjoittelun kolmivaiheisuus on jo auttanut vähentämään nuorten kuljettajien aiheuttamia onnettomuuksia. Vuonna 2007 liikenteessä kuoli 93 nuorta ja vuonna 2014 kuolleita oli samassa ikäryhmässä 44. Monissa maissa joissa ajoharjoittelu on ollut niin sanotusti tutkintopainotteinen, ollaan suunniteltu siirtymistä samanlaiseen malliin kuin meillä Suomessa. Usean tunnin mittainen tiukka ajokoe ei pysty vaikuttamaan kuljettajien ajoasenteisiin. Ajo- ja teoriakokeella voidaan varmistaa vain että uusi kuljettaja tietää säännöt, mutta niiden noudattaminen jää täysin kuljettajan vastuulle. Kun ajo-opetuksessa korostetaan itsearviointia, saadaan kuljettaja pohtimaan asioita ennen kohtalokasta virhettä.


Perusvaihe
Perusvaiheen harjoittelu antaa mahdollisuudet selviytyä liikenteessä itsenäisesti. Perusvaiheessa harjoittelu jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Itsenäinen opiskelu tapahtuu netin harjoituksilla, videoilla ja oppikirjalla. Autokoulussa teoriatunneilla asioita katsotaan syvemmälti läpi, kun olet aiheeseen etukäteen kotona tutustunut. Ajoharjoittelussa teoria tuodaan käytäntöön.

Itseopiskelua on arvioidaan olevan noin 20 tuntia, mutta toteutunut harjoittelu määrä vaihtelee huomattavasti jokaisen oppilaan kohdalla. On tärkeää että teet kaikki autokoulun harjoittelutehtävät ajoissa. Hyödynnä netin harjoittelu videoita, jotta auton ajamisen oppiminen on helpompaa. Videoissa näytetään myös mahdollisia riskitilanteita. Harjoittelu teoriakokeeseen vie usein paljon aikaa, mutta on järkevää aloittaa harjoittelu ajoissa, tällöin myös ajamisen oppiminen on helpompaa.

Autokoulun teoriatunneilla opettaja pystyy varmistamaan, että olet oppinut harjoittelemiasi asioita. Lisäksi tunneilla on tarkoitus keskustella yhdessä autoiluun, autoihin ja oppimiseen liittyvistä asioista. Valmistaudu teoriatunteihin tutustumalla etukäteen tunnin aiheeseen, vaikkapa oppikirjan avulla.

Ajotunneilla alkuharjoittelussa opettaja ohjaa opetusta hyvin tarkasti. Liikenneopettaja on vastuullinen henkilö ajo-opetuksessa, joten voit turvallisin mielin keskittyä ajamisen oppimiseen. Harjoittelu aloitetaan kaikkien kohdalla auton käsittelyllä. Käsittelyharjoittelu vie normaalisti aikaa oppilas kohtaisesti noin 2 - 5 tuntia. Kun auton käsittely on riittävän sujuvaa, on mahdollista liittyä liikenteeseen. Liikenneharjoittelussa oppimasi teoria tuodaan käytäntöön. Opiskelu tapahtuu alueella, jossa ajaminen on helppoa ja turvallista. Maantiellä ajamista harjoitellaan moottoriteillä ja pienillä seututeillä. Autokoulu varaa ajoharjoitteluradalta harjoitteluajan sopivalle ajankohdalle. Pimeällä ajamisen harjoittelu toteutetaan simulaattorilla. Simulaattoriharjoittelun edut tulevat esiin riittävällä käytännön tilanteiden harjoittelulla. Simulaattori opastaa oppimista ja ennen ajo-osuutta saat tutustua aiheiseen videoiden avulla.

Teoriakokeella pyritään varmistamaan, että osaat liikennesäännöt. Teoriakokeen voi suorittaa aikaisintaan kuukautta ennen kuin täytät 18 vuotta. Teoriakokeessa on 10 monivalinta kysymystä ja 50 tilannetehtävää eli kuvaa. Kysymyksissä virheitä voit tehdä korkeintaan kolme ja kuvissa kahdeksen. Trafi pyrkii piahkoin muuttamaan tilannetehtävät liikkuvaa kuvaa sisältäväksi.

Ajokokeella varmistetaan että olet oppinut riittävät taidot selviytyä liikenteessä kuljettajana. Kokeessa huomioita ovat turvallinen ajaminen, sosiaalinen kommunikointi liikenteessä ja ekologinen auton käyttö. Ajokoe keskittyy liikennehallinta taitoihin, vaikka pyrkimyksenä olisi myös saada kokeisiin ajamisen suunnittelun ja oman tilan hallinnan taitojen arviointia.


Harjoitteluvaiheen palautejakso
Harjoitteluvaiheen palautejakso tulisi suorittaa autokoulussa noin 1 - 3 kuukauden kuluttua ajokokeesta. Harjoitteluvaihe on eräänlainen opettajan väliintulo, kun autolla ajaminen alkaa jo tuntua helpolta.

Tarkoitus on että itse ymmärrät vastuusi kuljettajana. Vastaat oman autosi matkustajien hengestä, mutta myös muiden kanssa liikkujien turvallisuudesta. Sinun on pyrittävä välttämään kaikki riskit ja erityisesti itse aiheutetut. Harjoittelu koostuu yksilöajosta yhdessä opettajan kanssa. Ajotunnilla katsotaan miten ajaminen on lähtenyt alkuun ja verrataan ajamista ajokokeeseen. Teoriatunnilla käydään läpi tärkeimmät asiat ajokortin suorittamiseen liittyen sekä suunnitellaan ryhmäajon ajoreitti. Ryhmäajossa kukin oppilas ajaa oman ajo-osuutensa toisten opastaessa reittiä. Ryhmäajon jälkeen mietitään vielä kuinka voisit parantaa omaa ajamistasi.


Syventävä vaihe
Syventä vaihe päättää ajokoulutus prosessin. On tärkeää ymmärtää ettet koskaan ole oppinut kaikkea vaan oppiminen liikenteessä jatkuu läpi koko elämän.

Kurssi alkaa ajon arvioinnilla. Harjoittelu muistuttaa ajokoetta, mutta sinun ei tarvitse jännittää ajoa, koska ajo-opettaja ei vie korttiasi. Tavoitteena onkin keksiä miten voisit parantaa omaa sosiaalista ja taloudellista auton käyttöä. Interaction -tietokoneohjelma tekee arvioinnin sosiaalisesta käyttäytymisestäsi.

Ajoharjoitteluradalle pääset ajamaan omalla autollasi. Ideana ei ole opettaa täydellistä auton hallintaa liukkaalla, koska se on mahdotonta, vaan tavoitteena on että ymmärrät välttää riskit ennakoimalla. Teoriatunneilla on tarkoitus pohtia ajamista ja liikenteessä olemista hieman monitasoisemmin psykologisen pohdinnan kautta. Tavoitteena on tehdä sinusta liikenteessä paras kuljettaja.


Autokoulu Eco Espoo Kivenlahti - Autokoulu Espoo - Autokoulu Espoo - Ajokortti - Ajo-opetus - Autokoulu Masala - Espoon Autokoulu Espoo Driving school